ztrácí se texty

a proto jsem požádala majitele webu o jejich zálohování a konečnou blokaci pro uživatele i redaktory.

Poslední speciální výstava NEM, Moucovo 10. narozeniny a trocha bilancování.

Poslední speciální výstava NEM, Moucovo 10. narozeniny a trocha bilancování.

K tomuto příspěvku jsem se chystala již několikrát, ale zatím jsem vždy odložila „ruce pod stůl“, abych nedosáhla na klávesnici.
Nicméně, jak sleduji vývoj situace v českém chovu NEM, je mi již delší dobu jasné, že se , bohužel potvrzují moje předpoklady o jeho vývoji.

VIII. speciální výstava Neva masquerade

Champion Neva masquerade Czech republik
Karlovy Vary 2012

Vážení chovatelé něvských maškarád, dovolte mi, abych vás pozvala na soutěž o nejkrásnější něvskou maškarádu České republiky s mezinárodní účastí. Soutěž proběhne v rámci
MVK Karlovy Vary, dne 14. dubna 2012, kterou pořádá Klub koček Karlovy Vary.

Klub koček Karlovy Vary tak navazuje na úspěšnou soutěž Miss Neva masquerade,

English version - Do we need database SIB in www.pawpeds.com?

My breeding goal was recognition of the siberian colourpoint. The long years I've adapted to this end the management of my cattery and my contacts and activities. How were recognized Nevas, I jumped straight down into "retirement". I enjoy every success SIB /NEM, I enjoy each beautiful kitten and am happy of each SIB succes. Those „ugly“ leave me in peace. But:

Two days ago, exactly on December 4, 2011 we lost the database on Siberian cats
http://www.pawpeds.com/
Database, which for many years in his spare time building a self-sacrificing people, co-PP

Do we need database SIB in www.pawpeds.com?

POTŘEBUJEME DATABÁZI SIB NA PAW PEDS?

Mým chovatelským cílem bylo uznání něv. Na dlohá léta jsem tomuto cíli přizpůsobila vedení svého chovu i své kontakty a aktivity. Jak byly něvy uznány, skočila jsem rovnýma nohama do „důchodu“. Užívám si každého úspěchu SIB a NE|M, raduji se z každého krásného kotěte a ta ne moc povedená mě nechávají v klidu. Jenže:

Před dvěma dny, přesně 4.12.2011 jsme přišli o databázi Sibiřských koček na
http://www.pawpeds.com/

Speciální výstava Sibiřských koček pod patronací FIFé, Švédsko, Sundsvall, 3.září 2011

Takřka s ročním předstihem byla avizována speciální výstava Sibiřských koček ve Švédsku.
Zpočátku kolem ní bylo celkem rušno, ale jak se mezi chovatele dostaly informace o pořadatelích, výběru rozhodčích……..nadšení mnohých ochladlo.
Už předem bylo jasné, které kočky se vybraným rozhodčím budou nejvíce zamlouvat. Ano, jedná se o rozhodčí, kteří jednoznačně preferují tzv. FIFé typ, tedy kočky velké, chlupaté a hodně kulaté.

Miluji zvířata – vážné varování pro všechny chovatelů koček a psů

Dne 23. srpna 2011 jsem spolu s chovatelkou prodaného kotěte provedla kontrolu u nového majitele s cílem zjistit, zda je prodané kotě chováno v souladu s platnými předpisy SCHK a FIFé a v odpovídajících podmínkách. Výsledek z této kontroly byl pro mne natolik alarmující, že jsem se rozhodla svá zjištění zveřejnit a varovat tak všechny chovatele koček, zejména pak koček v colorpointním zbarvení a pokud sem zavítají i milovníci a chovatele psů, tak pak i je.

Chytrému napověz......

Chytrému napověz, hloupého nech jít….stejně mu není pomoci.
Chvíli jsem se , zdá se naivně, domnívala, že téma kdo je SIB a kdo NEM a co si s touto informací počít je uzavřené. Jak se zdá, tak není.
Takže ještě jednou a doufejme, že tak polopatě, že to pochopí i ti, co mají s chápáním pravidel genetiky zásadní problém.

Importy, aneb vybíráme kotě podle fotek

každá diskuse může být inspirací pro téma, které je pro chov podstatné.
Tentokrát mě inspirovala Martina svým posledním příspěvkem zde.
http://www.okockach.cz/node/538#comment-5967

Jsme tam co všichni

Mezi dnes registrovanými chovateli NEM u nás ve FIFe jsem služebně nejstarší. Moucínovi bude za 3 týdny 9 let a já jsem propadla Sibkám bezmála před 10 ti lety. Zažila jsem krásné období, kdy všichni chovatelé táhli za jeden provaz a dokonce jedním směrem. Z dlouhodobého pohledu bylo jen otázkou času, kdy se síly, napřené k uznání našich modrookých krásek rozštěpí. Je tomu tak na celém světě a u všech plemen. Zmizel společný cíl a tak se jednotliví chovatelé začali věnovat v chovu tomu, co je jim nejbližší.

Syndikovat obsah